Vitajte!

Srdečne Vás pozývame na štúdium základných otázok o človeku, Bohu, živote a svete.

Dnešná doba je časom vysokého životného tempa a rýchlych zmien. Aj v týchto okolnostiach sa ľudia usilujú nájsť podstatu života a správne žiť. Boží Princíp prináša súhrnný a zároveň nový pohľad na základné otázky. Ponúka odpovede primerané dnešnej dobe, ktoré môžu uspokojiť súčasného človeka. Ukazuje spôsob, ako naplniť naše najhlbšie túžby a vytvoriť zdravé medziľudské vzťahy.